Stories

Mirelle monterar solpaneler på tak

Att arbeta som solcellsmontör kan stundtals vara fysiskt krävande, men det innebär också möjlighet att spendera mycket tid utomhus, att kombinera praktiskt arbete med att planera och räkna samt jobba i ett tight team, med alla fördelar det innebär. Mirelle Tirza är sedan juni 2022 solcellsmontör.

Läs mer

Lina arbetar med tillstånd och samråd för solparker

Som projektledare för samråd och tillstånd ansvarar Lina Cole för att leda och styra tillståndsarbetet för sina solparksprojekt. Hon leder med andra ord arbetet och utvecklingen av en solpark från och med att vi fått in ett arrendeavtal fram till dess att solparken är ready-to-build.

Läs mer

Att jobba som projektör

Alicia Hellgren jobbar sedan drygt två år tillbaka som projektör på EnergiEngagemang. Ett arbete som innebär att hon ansvarar över den tekniska designen för företagets solparker.

Läs mer