Att jobba som projektör

Alicia Hellgren jobbar sedan drygt två år tillbaka som projektör på EnergiEngagemang. Ett arbete  som innebär att hon ansvarar över den tekniska designen för företagets solparker. Som projektör arbetar Alicia i en mängd olika projekt med många olika kontaktytor. Det är framför allt företagets storskaliga solparker som är hennes huvudfokus, men arbetet ger henne också möjlighet att integrera i avdelningen för både B2B och Stora bolag. 

 Arbetet sker till stor del på plats på kontoret, där hon framför allt arbetar i CAD för att ta fram underlag till samråd, bygglov eller andra typer av ritningar för våra projektledare och projektutvecklare.

När en större solcellsanläggning planeras är det av största vikt att projekteringen tar hänsyn till aktuella förutsättningar för att kostnad- och materialberäkningar ska stämma. Projekteringen kan dock komma att ändras under projektets gång så det är viktigt att man kan vara flexibel och lösningsorienterad. Till exempel kan förutsättningarna för en plats ändras beroende på om vi får tillstånd eller inte för att bygga inom vissa försiktighetsavstånd. Samtidigt vill man optimera den yta man har att förhålla sig till för att få in så mycket produktion som möjligt. För att göra detta möjligt genomför Alicia även platsbesök för att drönarflyga och mäta in de aktuella områdena för att få en så realistisk bild som möjligt av marken som ska exploateras. 

 - Jobbet är väldigt varierat. Ibland är jag ute i fält och flyger drönare eller kollar på platsförutsättningar för solcellsparker, ibland är jag på kontoret och optimerar solcellsparker efter det specifika projektets förutsättningar.  

Under sin utbildning till solenergiprojektör genomförde Alicia sin praktik på EnergiEngagemang och blev då väldigt inspirerad av möjligheterna att vara en del i att utveckla Sveriges framtida solenergibransch. Branschen är ung och förändras hela tiden vilket gör att man ständigt får utvecklas och växa med såväl branschen i stort som företaget.  

- Man lär sig någonting nytt varje dag. Det finns en otroligt hög kompetens inom bolaget som alla generöst delar med sig av. Dessutom innebär de varierade arbetsuppgifterna kontinuerlig hjärngympa. Det är något av det bästa med min tjänst.