Lina arbetar med tillstånd och samråd för solparker

Som projektledare för samråd och tillstånd ansvarar Lina Cole för att leda och styra tillståndsarbetet för sina solparksprojekt. Hon leder med andra ord arbetet och utvecklingen av en solpark från och med att vi fått in ett arrendeavtal fram till dess att solparken är ready-to-build.

Lina arbetar dagligen med att undersöka och analysera marker för att kunna fatta strategiska beslut som ligger i led med gällande lagstiftning, praxis, nätförutsättningar och interna policys- och riktlinjer. För att jag ska kunna avgöra hur realiserbart ett projekt är i praktiken eller hur vi på bästa möjlig vis kan utforma ett projekt för att nå framgång behöver hon skapa sig en god grundförståelse för varje enskild mark och projekt, varför stora delar av hennes arbetsdagar spenderas i vårt Geografiska informationsprogram (GIS) samt i dialog med kollegor på övriga enheter inom bolaget som ex. projektörer och elektriker m.fl.

Arbetet innebär många kontaktytor, både internt, men också med markägare, konsulter, jurister, nätägare och handläggare på både Länsstyrelse och kommun för att skapa framdrift i projekten.

- Mitt jobb är alltid roligt, men vissa arbetsdagar sticker ut extra mycket, särskilt under vår- och sommarhalvåret, när jag är ute i fält och tittar på marker och träffar markägare m.fl. Har jag tur får jag dessutom med mig någon härlig kollega som kan stötta upp med lite drönarflygning också.

Lina är i grunden miljövetare och arbetade tidigare som miljökonsult på Vattenfall. Att hon valde att byta till EnergiEngagemang beror på att hon uppfattat bolaget som ambitiöst med stort driv och familjär känsla. Dessutom lockade det att få möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett ungt bolag i en snabb och föränderlig bransch.

- Det bästa med mitt jobb är det föränderliga klimatet som ständigt bidrar till nya utmaningar och utveckling. Som bolag verkar vi inom en snabbrörlig och relativt ung bransch där spelreglerna och förutsättningarna ständigt utvecklas vilket innebär att man måste vara agil i sitt arbetssätt och får ofta tänka om vilket är otroligt givande om man som jag triggas av utmaningar. Att jag på daglig basis får arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor i kombination med det miljöjuridiska fältet samtidigt som jag får vistas ute i naturen och träffa trevliga och kompententa markägare, konsulter, handläggare och kollegor är såklart ett stort plus det med.

Inom kort går Lina på föräldraledighet med sitt första barn.

- Jag upplever att jag har fått ett jättebra stöd och framför allt möjlighet till den flexibilitet som en graviditet kan medföra. Sen är det alltid kul när ens kollegor och arbetsgivare gläds åt det nya familjetillskottet som förhoppningsvis blir en lika stor soldyrkare!