Mirelle monterar solpaneler på tak

Att arbeta som solcellsmontör kan stundtals vara fysiskt krävande, men det innebär också möjlighet att spendera mycket tid utomhus, att kombinera praktiskt arbete med att planera och räkna samt jobba i ett tight team, med alla fördelar det innebär. Mirelle Tirza är sedan juni 2022 solcellsmontör hos EnergiEngagemang, ett varierande arbete där inget projekt är den andra likt. 

- Dagarna kan variera en del, men normalt åker vi ut till det projekt vi för tillfället arbetar på, möjligtvis med något stopp på vägen för att hämta material. Beroende på vad för typ av projekt det är och hur långt vi kommit i det redan, är det många olika arbeten som ska göras. De första dagarna av ett projekt brukar innebära inmätning av taket, montera ihop eller få upp fästen och skenor, beroende på vilket montagesystem vi använder, och kabeldragning. Först efter det börjar vi montera upp solpanelerna. Någonstans däremellan eller på slutet ska även växelriktaren sättas upp, kablarna från panelerna kopplas in och så städar vi efter oss och lämnar projektet lite snyggare än det var när vi kom dit. 

För Mirelle är rörelse och mycket utomhusvistelse en stor fördel när det kommer till arbetet. Även om hon gärna skulle se att vintern i Sverige var lite kortare. När de fina dagarna sedan kommer väger de dock upp för alla dagar med sämre väder. Förutom möjligheten att spendera mycket tid utomhus ser hon också många fördelar i att få arbeta i team.   

- Själv tycker jag att det är väldigt roligt att arbeta i team, dels är det den sociala biten men det är också väldigt lärorikt. Det kan givetvis innebära mycket blandade känslor, det är olika personligheter och viljor med olika kunskaper och erfarenheter som ska komma överens, men det är också det som gör det roligt, att hela tiden kunna lära sig av varandra och tillsammans hitta sätt att förbättra och effektivisera arbetet. 

Att jobba som montör på EnergiEngagemang ska vara utvecklande. Vi har många montörer med bakgrund inom olika branscher som alla bidrar med viktig kompetens. Hos oss får sedan all relevant utbildning som behövs och vi ser också till att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas, både på ett personligt plan, men också med branschen i stort.  

- För mig personligen började utvecklingen direkt när jag började arbeta som montör och jag kan helt klart se att den här utvecklingen har stora möjligheter att fortsätta framåt.