Utvecklar framtidens solparker - Louise är projektledare samråd och tillstånd

På EnergiEngagemang utvecklas storskaliga solparker som på både lång och kort sikt kan bidra till att öka mängden el i nätet och därmed skapa förutsättningar för såväl privatpersoner som företag att på ett hållbart sätt gå elektrifieringen till mötes. Avdelningen för detta kallas Utility och består i dagsläget framförallt av projektutvecklare och projektledare.  

Sedan början av september jobbar Louise Albinsson som projektledare Samråd & Tillstånd med just detta. Louise har nyligen avslutat sina studier och är civilingenjör inom maskinteknik med en master i industriell ekologi.  

- Det var intresset för hållbara energisystem som lockade mig att arbeta på EnergiEngagemang. Solcellsparker möjliggör samtidigt arbete med biologisk mångfald, och den kombinationen hoppas jag kunna arbeta med på företaget. 

Louise är fortfarande i en upplärningsfas och en vanlig dag på jobbet går ut på att studera marker för etablering av solcellsparker, sätta sig in i de olika arbetsprocesserna och lära sig mer om de olika begrepp och termer som är branschspecifika. Hittills mycket informationsprocessande med andra ord. Hon ser dock fram emot att bli varm i kläderna och kunna ta ett helhetsgrepp och ägandeskap om projekten.  

- Jag hoppas även få vara med och utveckla sättet att etablera parker på, där agri- och ecovoltaics blir mer vanligt, säger Louise. 

Just agri- och ecovoltaics, alltså hur man kan kombinera solbruk med olika former av jordbruk eller naturvärdeshöjande åtgärder, är någonting som hela gruppen fokuserar mycket på. I och med att solparker fortfarande är en relativt ny företeelse i Sverige finns det fortfarande mycket att lära och utveckla. I andra delar av värden har man dock arbetat länge med denna samverkan så underlag att anpassa för våra svenska förhållanden finns.  

Förutom att markanvändningsfrågan kommer vara högt prioriterad framöver tror Louise att kombinationen solpaneler och bilism i urbana miljöer kommer att utvecklas mycket framöver. Solenergi kommer framöver också att täcka upp för en mycket större del av vårt energibehov. 

Solenergi och energilager växer så det knakar och även om det är en snabbrörlig bransch finns fortfarande många processer som kan effektiviseras och utvecklas. Både hos EnergiEngagemang men också hos Länsstyrelser, kommuner och andra beslutsorgan. Det finns helt enkelt fortfarande mycket att lära för alla inblandade parter, vilket också är en av de saker många uppskattar med att jobba med solenergi. På EnergiEngagemang kan man känna att man är med och bidrar till att skapa framtidens gröna elsystem.  

- Det känns som min arbetsgrupp investerar långsiktigt i att utveckla mina kompetenser som projektledare. Det finns ett driv i kollegorna som gör det motiverande för mig att göra ett bra jobb. Jag trivs jättebra, avslutar Louise.